Seachtain na Gaeilge 2019

OFF

Bhí Seachtain na Gaeilge ar siúl ón 11ú – 14ú Márta, an t-am chun ár gcultúr a cheiliúradh le ceol, damhsa, na healaíona agus lenár dteanga álainn uathúil.
Seachtain na Gaeilge ran from the 11th of March – 14th of March, its the time of year when we come together to celebrate our Culture through music, dance, arts and our unique and beautiful language.
Tá na páistí uilig ag obair go dian ag foghlaim damhsaí, amhráin agus dánta as Gaeilge. Tá gach duine ag déanamh sár-iarracht agus táimid go léir ag úsáid Gaeilge ar fud na scoile.
The children worked hard to learn Irish dances, songs and poems. Everybody was trying their best to use Irish throughout the school.

We celebrated Seachtain na Gaeilge with a range of fun activities for all classes including ceolchoirm and an in-school céilí for all classes.
We had our Lá Glas on Thursday, all children were encouraged to wear green clothes on the day.

On Wednesday we had a very special assembly filled with lots of fantastic children & teachers performing Irish Dancing and singing.

Clár Ama don Cheolchoirm

Ms Mc Ateer preformed St Patrick’s Reel.

Susan & Maria from Early Start sang the song Má tá tú sona sásta, buail do bhosa. Naíonaín Shóiséaracha  sang and did the actions to Hocaí Pocaí. 

Naíonaín Shinséaracha sang and danced to Léimigí Casaigí.

Mc Mc Ateer, Deirdre P, Deirdre H, Janet, Bernie & Jason did a Damhsa Speisialta. The Support Teachers sang the amhrán Léim isteach sa ghluaisteáin.

Rang a hAon sang Splish Splash Splosh and Molly Malone.

Rang a Dó sang Mé Féin and Aimsir.

Ms Moran’s Irish Dance Club did a lovely damhsa.

We finished the Ceolchoirm singing Ireland’s Call and Amhrán na bhFiann.

Chun Gaeilge a spreagadh chuireamar na h-ainmneacha i gcrannchur de na daoine is fearr a bhí ag caint as Gaeilge. Fuair paistí duais.
To encourage Irish speaking we put names into a draw of those who spoke Irish and children won prizes.
Dhún an seachtain na Gaeilge le céilí sa halla.
The week closed with a céilí in the PE hall.
An t-seachtain is fearr a bhí ann riamh!
It was the best week ever!

   

 

Categories: Scoil Mhuire
This post was written by , posted on March 14, 2019 Thursday at 2:19 pm

Comments are currently closed.